Objava v časopisu

Ponosni smo in hvaležni smo, da se vest o prireditvi širi tudi izven meja Kozjanskega.