PREDSEDNIK ORGANIZACIJSKEGA ODBORA

Mirko Kovačič

Elektronski naslov: info@koza-zmaj.si

Telefon: 041 522 459


UMETNIŠKO DRUŠTVO FOLKLORNA SKUPINA KOZJE

Kozje 22

3260 KOZJE

Predstavnik: Dejan Guček

 

TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE

Kozje 37

3260 KOZJE

Predstavnica: Mojca Valenčak

 

ZDRUŽENJE KOZJANSKIH VINARJEV IN PRIDELOVALCEV HRANE

Kozje 136

3260 Kozje

Predstavnik: Jože Mramor