Aprila preteklega leta se je v Občini Kozje odvijala 1000. obletnica prve omembe kraja Kozje, maja pa ji je sledila 10. obletnica Mednarodnega folklornega festivala.  Vse to so iztočnice, ki so nas spodbudile k organizaciji prav posebne prireditve »KOZA, ZMAJ IN ŠE KAJ«, ki na čisto »naš«, zabaven način krepi identiteto naše kozjanske pokrajine.

logo KOZJE 1000 LET

Kako proslaviti tako velike jubileje? Hmmm … pred nami je bil trd oreh. A ne za dolgo! S skupnimi močmi smo ga kaj hitro strli, premleli in iz njega naredili pravo domačo mlinčevo potico, ob sladkanju pa je padla odločitev, da ustvarimo prireditev, ki bo obiskovalcem približala folklorno izročilo, v svet ponesla našo legendo o zmaju in kozi ter seveda predstavila bogat nabor domačih dobrot, ki jih nudi naša lepa kozjanska pokrajina.

Tako smo tri večja društva, ki delujemo v Občini Kozje, združila moči in skupno pristopila k organizaciji prireditve »KOZA, ZMAJ IN ŠE KAJ«, ki povezuje slovensko in tujo folklorno tradicijo, med ljudi ponaša priljubljeno zgodbo o kozjanskem zmaju in seveda kozi ter skozi pestro ponudbo izključno domače hrane in pijače ter izdelkov domačih obrti krepi kulturno, turistično, kulinarično, gastronomsko in obrtniško identiteto Kozjanskega.

Koza zmaj 2017

Prireditev »KOZA, ZMAJ IN ŠE KAJ« je nadgradnja Mednarodnega folklornega festivala, ki piše enajstletno tradicijo in je v prejšnjih letih v Kozje privabil okoli 1.000 obiskovalcev in 300 folkloristov iz tujine in Slovenije, medtem ko je prireditev »Koza, zmaj in še kaj« število obiskovalcev v lanskem letu povečala za več kot 100 odstotkov.

Prireditev bo tudi letos pela slavospev domači in tuji folklorni tradiciji in med ljudi ponesla priljubljeno zgodbo o KOZJANSKEM ZMAJU in seveda KOZI, ki je rešila kraj “zmajske nadloge”, ter pestro ponudbo izključno domače hrane in pijače ter izdelkov domačih obrti v okviru SEJMA KOZJANSKIH DOBROT in ODPRTE KOZJANSKE KUH’NE.

Celodnevno folklorno dogajanje in rdeča nit legende Kozjega, v kateri srečamo kozo in zmaja, bosta dajala sejemski prireditvi svojevrsten pečat.

Za smeh in zabavo bo poskrbela nova »ZMAJSKA« VESELOIGRA, primerna za vse generacije obiskovalcev.

Za vse obiskovalce pa v Kozjem letos pripravljamo še prav posebno doživetje: tresla se bodo tla in šumela bo voda v Bister Grabnu – v Kozje namreč prihajajo … ZMAJI! Tako je, v okviru prireditve se bo odvijalo 1. SLOVENSKO SREČANJE ZMAJEV, ko bodo na naš oder naravnost iz legend in ljudskih pripovedk stopili zmaji iz vse Slovenije.

Pika na i in vrhunec dneva pa bo seveda ponovno največji festival veselja in tradicionalnega plesa – MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL KOZJE 2017, kjer se bodo z nepozabnimi nastopi ponovno predstavile številne tuje in domače folklorne skupine, zvečer pa bo sledila veselica z ansamblom.

Prireditev se odvija v Večnamenskem centru Kozje, ki nudi varno zavetje pred vremenskimi neprilikami.


KAKŠNA JE ZGODBA KRAJA, KI IMA V IMENU »KOZO« V GRBU PA »ZMAJA«?

O legendi, povezani s krajem Kozje, in njegovi zgodovini se je lepo razpisal Rado Radešček v svojem delu »Slovenske legende« (1983):


KOZA JE UNIČILA ZLO

Daleč, prav v srcu kozjanskega gričevja, v ozki dolini ob cesti Lesicno–Podsreda se stiska staro naselje Kozje. Strmo se dvigata nad njim pobočji Kozjaka in Vetrnika. Na severozahodni strani pa dolina zadene ob skalovito ostenje Brediča.

Arheološka poročila omenjajo v tej ozki dolini sledove predzgodovinske naselitve; vsekakor je Kozje eno najstarejših naselij na Kozjanskem, saj je že leta 1016 izpričan prepis dvora Traskendorfa s 30 kmetijami v last plemenitašev Brde-Selskih, pozneje pa krških škofov. Vitezi Trachenbergi, poznejši gospodarji Kozjega, so imeli v grbu upodobljen stolp, okoli katerega se vije zmaj. Od tod bržkone nemško ime naselja Drachenburg.

Planinci0001

Ilustracija: Milan Bizovičar


OD KOD IME KOZJE?

»Nemci pravijo trgu Drachenburg, slovensko ime pa je Kozje,« mi je rekel Franc Valenčak, kmet iz Kozjega. Izvor obeh imen je tesno povezan s staro legendo, ki je se vedno živa.

Nato mi je Franc pripovedoval, da je davno tega na skalnatem Brediču nad dolino Bistrega grabna stal grad. Mogočni so bili njegovi lastniki in se bolj kruti. Kakor iz orlovskega gnezda so prežaliali s svojega utrjenega visokega domovanja in plenili po dolini. Bili so bojda eni najhujših roparjev v okolici.


Image 1_Andreja Valenčak

Ilustracija: Andreja Valenčak


Se mnogo hujše od grajskih roparjev pa je bilo zlo, ki je bivalo v globoki jami v Bistrem grabnu. Strahoviti zmaj je bil v tistih davnih časih največja nadloga Kozjanov. Kakor navaja staro izročilo, se je pošast pojavila iz svojega brloga le enkrat na leto, a gorje tedaj tamkajšnjemu življu, če ne bi ubogal njenih zlobnih ukazov. Z enim samim udarcem luskinastega repa bi pozoj lahko razdejal vas in razburkal Bistri greben, da bi voda preplavila dolino.

Image 2_Andreja Valenčak

Ilustracija: Andreja Valenčak


Tisti dan, ko je pošast prilezla iz globin, so ji morali okoličani darovati najlepšo mladenko. In šele ko je zmaj pogoltnil »zalogaj«, se je spet umaknil v brezno.

Image 3_Andreja Valenčak

Ilustracija: Andreja Valenčak


ZMAJ JE NASEDEL PREVARI

Zdi se, da so se od tod dalje podrobnosti stare pripovedke pozabile; vendarle pa je zgodba med okoličani v drobcih ohranjena, da lahko sledimo njenemu nadaljevanju.

Ni znano, koliko časa je pošast izpod Brediča strahovala okoliške kmete. Pravljica pripoveduje, da so menda prebivalci spoznali, kako slabega vida je zmaj. To njegovo slabost so začeli izrabljati: sprva so mu darovali manj lepa dekleta, kmalu pa le starejše ženske.

Najsrčnejši so se odločili, da zmaja dokončno prevarajo in uničijo zlo, ki je strahovalo dolino. Leto ali dve so mu ob usodnem dnevu še vrgli v nenasitno žrelo kako domačo žival in tako uvideli, da prevare na opazi. Prišel je odločilni trenutek: ubili so staro kozo in jo odrli, njen meh pa napolnili z živim apnom. S strahom so čakali, kdaj se bo zmaj prikazal iz brloga.

Image 4_Andreja Valenčak

Ilustracija: Andreja Valenčak


Posrečilo se jim je: zmaj je nasedel prevari in pogoltnil kozji meh, napolnjen z živim apnom. Žejalo ga je, da se je napil hladne vode Bistrega grabna. Tedaj pa ga je kot ogenj zapeklo v drobovju, zavedel se je prevare in svoje nemoči in silovito zamahnil z repom, potem pa izginil v brezdanjem breznu. Silno se je zamajala zemlja, rušili so se domovi naokoli in mogočni grad na Brediču se je sesul v razvaline.

Image 5_Andreja Valenčak

Ilustracija: Andreja Valenčak


Taksna je pripovedka, ki mi jo je povedal Franc Valenčak.

»Po mojem se vas Kozje in tudi vse Kozjansko imenuje prav po tem dogodku,« je se pripomnil Franc.

»Koza je rešila Kozje strahotne pošasti iz jame pod Bredičem.«

valenčak franc (1 of 1)

Zgodbo o tem, kako so kmetje ukanili zmaja izpod Brediča, si ljudje še vedno pripovedujejo; tako je avtorju zapisa povedal Franc Valenčak iz Kozjega.


KAKŠNA JE RESNICA?

Na skalovitem Brediču nad Kozjim je nekdaj res stal grad kozjanskih vitezov. Kdaj so ga sezidali, ni natančno znano. Šele kasneje je nova gosposka v bližini Marijine cerkve v Kozjem postavila nov grad, ki pa so ga leta 1850 podrli, medtem pa zgradili tretjega, v katerem je danes obrat celjske tekstilne tovarne Metka. Georg Matthäus Vischer je v svoji znameniti Topographii Ducatus Stiriae iz leta 1681 ohranil bakrorezno podobo starega gradu na Bredicu in naselje Kozje s cerkvijo.

G. M. Vischers Käyserlichen Geographi Topographia Ducatus Stiriae

Georg Matthäus Vischer: Topographia Ducatus Stiria. Drachenburg – Kozje.


UDAREC ALI POTRES

Zgodovina sicer dopušča domnevo, da so stari grad na Brediču zadnji lastniki preprosto zapustili, ker jim njegova obrambna lega ni bila več tako pomembna. To je seveda čisto mogoče. Spomnimo pa se vendarle pravljičnega vzroka za propad gradu, to je zmajevega udarca z repom. Morebiti bi ta podatek lahko povezali s silovitim potresom leta 1511, ki je po vsej Sloveniji porušil vrsto gradov. Seveda pa je lahko grad na Brediču porušil tudi kakšen manjši potres, saj je Kozjansko znano kot potresno območje. Podoben, lahko bi rekli skoraj enak dogodek, poznamo iz ljudskega legendarnega izročila, opisan je tudi v tej knjigi, nanaša pa se na cerkev sv. Marjete v Žlebeh nad Medvodami. Lahko, da je tudi tisti legendi botroval potres leta 1511.


LEGENDA MLAJŠA OD ZGODOVINE?

V vsaki taki zgodbi je zrno resnice. O tem ni dvoma. A vendar se moramo vprašati, od kod zmaj v grbu kozjanskih plemičev. Če legendo povežemo s potresom leta 1511, le-ta ni mogel prinesti zmaja v grb. A razlaga je najbrž preprostejša. Številne plemiške rodbine so imele v svojih grbih zmaje, saj je lahko pomenil moč in oblast. Mogoče pa je lik zmaja prek germanske mitologije povezati tudi s prastarim patrocinijem sv. Marjete kot zmago svetlobe nad temo, krščanstva nad poganstvom. Okolica Kozjega je bila naseljena od prazgodovinske pa prek rimske dobe.

In končno se ponuja se ena razlaga: legenda je lahko mlajša od zgodovine. Trachenbergi oziroma Drachenburgi so lahko že s svojim imenom napeljali ljudsko domišljijo, da je stkala pripovedko o zmaju, ki jo je kasneje dopolnil se potres. To je seveda le domneva.

Jakob Kelemina v Bajkah in pripovedkah slovenskega ljudstva navaja tudi vzporednico pod naslovom Zmaj na Vetrniku pri Kozjem: »Na Vetrniku pri Kozjem je še sedaj skrit drak, ki ima kozjo glavo. Kažejo hudournik, po katerem je bil nestvor priplaval v Kozje. – Neki kozjanski grof je baje ubil zmaja, ker mu je pobiral koze.«


GRB OBČINE KOZJE IN »KOZOZMAJ«

Občina_Kozje_grb

Grb občine Kozje

Avtor: Peter Krivec, akademski slikar

»Grb Občine Kozje ima obliko poznogotskega ščita. V sredino rdečega polja je postavljen zidan dvonadstropen grajski stolp, ki stoji na zelenem trohribu in zaključuje dno ščita. Stolp je kamnit s polkrožnima linicama in obokanim vhodom. Nad vhodom je izstopajoč venčni zidec. Stolp se zaključuje z zidanim vencem, ki nosi tri cine. Na vrhu stolpa stoji dvonogi zeleni “KOZOZMAJ” z dvignjenim netopirjevimi krili, kozjimi rogovi in kozjo brado ter rdečim plamenastim jezikom. Zmaj je s pogledom obrnjen od desne proti levi, ima spuščen dolg rep, ki se ovija okoli stolpa in se nad vhodom puščičasto zaključi. Ščit obrobljajo črna, rdeča in bela barva.«

Kaj več o samem grbu in zastavi Občine Kozje si lahko preberete na naslednji povezavi: GRB IN ZASTAVA.